przewodnik po okolicy

Wybierz termin pobytu

Przyjazd
Wyjazd

Regulamin

Szanowni Goście

1. Basen jest dostępny tyko dla Gości korzystających z usług hotelowych , zgodnie z niniejszym regulaminem oraz regulaminem Hotelu Sailor.

2. Uznaje się, że zakupienie usług hotelowych wraz z usługą korzystania z basenu i saun jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

3. Przed wejściem do strefy kąpielowej Użytkownicy zobowiązani są do pozostawienia okryć wierzchnich i zmiany obuwia na czyste obuwie plażowe w szatni przy Recepcji Hotelu, a następnie skorzystania z przebieralni w celu przebrania się w strój kąpielowy.

4. Wstęp na halę basenową jest możliwy tylko w ogólnie przyjętym stroju kąpielowym tzn.:

 •     czepek kąpielowy - zalecany;

 •     kobiety - strój kąpielowy jedno lub dwuczęściowy

 •     mężczyźni - kąpielówki przylegające do ciała bez kieszonek i pasków.

5. W szatni należy pozostawić urządzenia mogące ulec uszkodzeniu (komórki, zegarki itp.) oraz elementy o ostrych krawędziach mogące stanowić zagrożenie (biżuteria). Zaleca się pozostawienie cennych przedmiotów w domu, pokoju hotelowym . Za rzeczy zaginione lub skradzione obsługa Hotelu nie ponosi odpowiedzialności.

6. Przed skorzystaniem z kompleksu basenowego należy dokładnie umyć ciało pod prysznicem oraz dokonać dezynfekcji stóp w miejscu do tego przeznaczonym.

7. Po każdorazowym skorzystaniu z toalety obowiązuje dokładne umycie ciała pod prysznicem.

8. Na teren kompleksu basenowego zabrania się wnoszenia żywności, napojów oraz elementów ostrych i niebezpiecznych, a w szczególności szklanych (w tym kosmetyków w szklanych opakowaniach).

9. Zabrania się korzystania z kompleksu basenowego dzieciom do lat 16 bez opieki osoby dorosłej.

10. Dzieci do lat 3 mogą korzystać z basenu tylko w specjalnych pielucho-majtkach.

11. Z basenu nie mogą korzystać osoby które:

 •     są pod wpływem alkoholu lub środków odurzających

 •     są w złym stanie zdrowia, który może stanowić zagrożenie dla nich lub innych

 •     chorują na schorzenia górnych dróg oddechowych lub posiadają trudności w oddychaniu

 •     posiadają niezagojone rany lub choroby skóry np. grzybicę, liszaje

 •     cierpią na padaczkę lub choroby zakaźne

 •     są uczulone na środki dezynfekujące

 •     cierpią na choroby związane z niewydolnością układu krążenia

 •     posiadają dolegliwości układu wydalania.

12. Osoby będące w złym stanie zdrowia, o słabszej sprawności i kiepskim samopoczuciu oraz kobiety w ciąży powinny korzystać z basenu i jego urządzeń ze szczególną ostrożnością. Hotel Sailor nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane korzystaniem z basenu przez te osoby.

13. Na terenie kompleksu basenowego kategorycznie zabrania się:

    biegania
    skakania do wody
    spożywania żywności oraz żucia gumy
    wszczynania fałszywych alarmów
    pozostawiania dzieci do lat 17 bez opieki.

14. W przypadku grup zorganizowanych za skutki zachowań Uczestników odpowiedzialność ponosi opiekun grupy.

15. Osoba, która celowo lub mimowolnie zanieczyściła basen będzie obciążona kosztami wymiany wody w basenie. W przypadku dzieci odpowiedzialność ponosi opiekun dziecka.

16. Personel może czasowo ograniczyć wstęp na halę basenową ze względu na ilość osób w niej przebywających.

W sprawach spornych ma zastosowanie Regulamin Hotelu Sailor.

 

 

Jak dojechać


Sailor


ul. Jachtowa 13
84-360 Łeba


RECEPCJA


+48 507 021 360
+48 59 8661 026
recepcja@hotelsailor.pl

Bezpieczny nocleg Covid free zone